Aantal showrooms zal sterk dalen

Het aantal fysieke auto showrooms in Nederland zal de komende jaren sterk in aantal afnemen. Dit heeft te maken met de verminderde vraag naar nieuwe auto’s en andere voertuigen. Een en ander heeft te maken met de financiële crisis van de afgelopen jaren, welke de vraag naar auto’s flink onder druk heeft gebracht.

Er zijn in Nederland momenteel circa 2500 fysieke showrooms maar dit aantal zal volgens experts komende jaren mogelijk halveren. De nadruk komt te liggen op de online showroom, waarbij de klant het gemak heeft om vanuit de luie stoel alle auto’s eens te vergelijken. Dit vereist een nieuwe strategie van alle autodealers die hierop zullen moeten inspelen om winst te kunnen (blijven) maken.

Dat de autobranche het zwaar heeft blijkt wel uit de financiële cijfers van 2014. Daaruit bleek dat de autobranche als geheel nagenoeg geen winst heeft gemaakt. De verkopen van nieuwe auto’s in Nederland is circa 7 procent gedaald. 2014 is wat betreft de autobranche een jaar om snel te vergeten.