Hoe staan de Nederlandse boetes in verhouding met andere landen?

Hieronder een klein overzicht van de boetes die in Nederland worden gegeven bij kleine dan wel grote overtredingen, in vergelijking met andere Europese landen. Ofschoon sommige boetes gerechtvaardigd kunnen worden, daar de betreffende overtreding levensgevaarlijke situaties kan veroorzaken, zijn de bedragen exorbitant hoger ten opzichte van onze buurlanden. Daar komt nog eens bij dat Nederland als één van de weinige landen administratiekosten rekent.

Volgens onderzoek heeft Nederland de hoogste boetes van heel West-Europa. Critici geven aan dat de boetes dusdanig hoog zijn geworden, niet om de verkeersveiligheid te garanderen maar om de staatskas te spekken. Saillant detail; de laatste vier jaar steeg het gemiddelde boetebedrag met maar liefst 66 procent. Van alle boetes die vast staan – en dus niet bepaald worden door de officier van Justitie – staat voor particulieren bumperkleven met stipt bovenaan. Hierbij moet je circa EUR. 700,- aftikken, wees dus gewaarschuwd!