Nieuw voertuig of occasion, wat is goedkoper

Vanzelfsprekend heeft een nieuw voertuig een hogere aanschafprijs dan een occasion. Met occasion wordt bedoeld; een voertuig dat reeds in het bezit is geweest van een ander persoon (tweedehands of derdehands etctera). Wat een occasion kostenbesparend maakt ten op zichte van een nieuw voertuig is het feit dat een nieuw voertuig een gigantische afschrijving kent het eerste anderhalf jaar. In die periode wordt een nieuw voertuig gemiddeld genomen circa 25 procent minder geld waard dan de aanschafprijs (!). Bron.

Anderzijds heb je bij een nieuw voertuig de relatieve zekerheid op lage c.q. weinig onderhoudskosten/reparatiekosten en een zuiniger brandstofverbruik. Desalniettemin wegen deze ‘voordelen’ niet altijd op tegen de kosten van de hierboven geschetste afschrijving. Het is dus verstandig om e.e.a. goed te analyseren en te bedenken of het kopen van een nieuw voertuig en de kosten die ermee gepaard gaan opwegen tegen de relatieve zekerheid die je ervoor terugkrijgt.

Occasion kent ook een (waarde) afschrijving
Let erop dat een occasion ook zijn waarde verliest in de loop der jaren. Dit is natuurlijk te verklaren vanuit het feit dat oudere voertuigen meer onderhoud en reparatie vergen en bovendien minder zuinig worden op de openbare weg. Hierbij geldt in de regel dat kleinere voertuigen minder hard in waarde dalen dan grotere voertuigen. In de hieronder geplaatste afbeelding kun je de gemiddelde waardedaling zien van een aantal voertuigen (bron).

Hoeveel waardevermindering is er bij occasions?