Rotterdam verscherpt regels voertuigen binnenstad

Het bestuur van Rotterdam heeft besloten bepaalde regels aan te scherpen om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren. Zo is ervoor gekozen om de milieuzone uit te breiden, dit houdt in dat de meest vervuilende voertuigen de binnenstad niet meer in mogen. Er is berekend dat in de stad 50% van de luchtvervuiling te wijten is aan het verkeer. Er zijn kritieken op het idee om de milieuzone uit te breiden, er wordt gesteld dat het probleem hiermee alleen wordt verplaatst en niet wordt opgelost.

Het plan is tevens om vervuilende vrachtauto’s en bestelwagens harder aan te pakken. Daarnaast wordt er ingezet op het plaatsen van meer elektrische oplaadpalen voor elektrische auto’s, dit om de aanschaf van dergelijke schonere voertuigen te stimuleren.

In het voorstel komt naar voren dat er de komende vier jaar wordt ingesprongen op schone, duurzame energie en brandstof om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren ten behoeve van de gezondheid van de Rotterdammer.